Key to Metals AG شرکتی سوئیسی با مالکیت خصوصی است که به تهیه و ارتقای دیتابیس آنلاین و نرم افزارهای مرتبط با مواد، پروژه های ویژه و راه حل های OEM اختصاص یافته است.

ما در این زمینه پیشرو هستیم. اولین بانک اطلاعاتی آنلاین ما در سال 1999 برقرار شد. در آن زمان، نمایش خواص مواد به این نحو، نوآوری تازه ای محسوب می شد در مقایسه با هندبوک ها و دیگر منابع چاپ شده. از آن زمان، شرکت به مسیر خود به طور پیوسته و منظم ادامه داد و بزرگترین و جامع ترین بانک اطلاعاتی مواد جهان را با تمرکز روی کیفیت، کارایی و پشتیبانی مشتریان را بنا نهاد.