Key to Metals AG เป็นบริษัทเอกชน ที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนา และเสริมศักยภาพให้กับฐานข้อมูล Total Materia และปล่อยออกมาในรูปแบบของซอฟแวร์เพื่อให้ใช้ในงานโครงการ และการแก้ปัญหา OEM

เราคือผู้บุกเบิกงานในด้านนี้ โดยได้ทำการก่อตั้งฐานข้อมูลออนไลน์เมื่อปีค.ศ. 1999 ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่นำเสนอข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุ เช่นเดียวกับวิธีการเก่าๆเช่นการค้นหาในหนังสือ หรือจากแหล่งตีพิมพ์อื่นๆ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบริษัทของเราได้ทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการรวบรวมชุดข้อมูลใหม่ๆ และสร้างฟังก์ชั่นการทำงานให้ง่าย และสนับสนุนการทำงานของลูกค้าอยู่เสมอ ซึ่งนั่นก็คือหัวใจในการทำงานของเรา