شرکا و OEM

ACAROM

ACAROM is the largest representative automotive association in Romania and gathers 144 companies that develop existing and new activities in the automotive industry. Established in 1996, ACAROM is the voice of the Romanian automotive industry.

The association initiates, facilitates and coordinates actions for its members including participation in a range of  industry events, organization of training programs, lobbying for industry issues, development and dissemination of standards and regulations related to the automotive sector.

AIPE

AIPE (Italian Association of Pressure Equipment) is a non-profit association which gathers the most important boiler producers in Italy.

The intent of the organization is to cope effectively and quickly, with the main challenges faced by the boiler producers, not only at a local level but also on an international scale.

Altair

شرکت Altair یکی از شرکت های بزرگ جهانی در زمینه تقویت نواوری است و بیش از 27 سال است، کارشناسان متعددی در زمینه طراحی، نرم افزارهای پیشرفته مهندسی و محاسبات مهندسی با کامپیوتر بر اساس نیاز و تقاضا در آن مشغول فعالیت هستند.

CYBERNET SYSTEMS

شرکت CYBERNET SYSTEMS با تجربه 30 ساله، تهیه کننده نرم افزارهای مهندسی مختلف برای رنج وسیعی از مشتریان است. با گرایش ویژه در تهیه نرم افزار، CYBERNET SYSTEMS تمامی ملزومات را برای مشتریان CAE شامل ساختمانی، گرمایی و آنالیز سیالات را در خود دارد.

ELSEVIER

Elsevier is a world-leading provider of information solutions that enhance the performance of science, health, and technology professionals, empowering them to make better decisions, deliver better care, and sometimes make groundbreaking discoveries that advance the boundaries of knowledge and human progress.

OXFORD INSTRUMENTS

OXFORD INSTRUMENTS develops high-tech instruments and systems for research and development as well as for industry, from solutions for basic research in physics to commercially viable nanotechnology.

Siemens AG

به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های مهندسی و الکترونیک، شرکت Siemens رزومه کاری بسیار معتبری در زمینه مدیریت عمر محصولات Product Lifecycle Management دارد. این شرکت، نرم افزاری جهت مدیریت عمر محصولات، ایجاد کرده است. هدف Siemens کمک به نظم جهانی با ایجاد ساختار یکنواخت و سازگار با تمامی نرم افزارها از قبیل CAD، CAM و CAE است.

SPECTRO

به عنوان بخشی از آنالیز مواد AMETEK، شرکت SPECTRO یکی پیشرفته ترین تأمین کنندگان تجهیزات آنالیز است. این تجهیزات شامل تجهیزات نوری و X-ray Fluorecence قابل استفاده در صنعت، تحقیقات و محیط های آکادمیک و بر اساس آنالیز ترکیب شیمیایی است.

.Thermo Fisher Scientific Inc

شرکت Thermo Fisher Scientific Inc شرکت پیشرو در زمینه تولید علم و ایجاد راه حل برای مشتریان در زمینه های پزشکی و بیوتکنولوژی، بیمارستان ها، آزمایشگاه های بیمارستان ها، دانشگاه ها مؤسسات تحقیقاتی و دولتی است. همچنین این شرکت فعالیت های گسترده ای در مورد محیط و کنترل پروسه صنعتی دارد.