การแก้ไขปัญหากับพันธมิตร และ OEM

ACAROM

ACAROM is the largest representative automotive association in Romania and gathers 144 companies that develop existing and new activities in the automotive industry. Established in 1996, ACAROM is the voice of the Romanian automotive industry.

The association initiates, facilitates and coordinates actions for its members including participation in a range of  industry events, organization of training programs, lobbying for industry issues, development and dissemination of standards and regulations related to the automotive sector.

AIPE

AIPE (Italian Association of Pressure Equipment) is a non-profit association which gathers the most important boiler producers in Italy.

The intent of the organization is to cope effectively and quickly, with the main challenges faced by the boiler producers, not only at a local level but also on an international scale.

Altair

Altair คือบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี, นวัตกรรม และให้ความช่วยเหลือในงานออกแบบ, ซอฟแวร์ทางวิศวกรรมขั้นสูง, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา มานานกว่า 27 ปี

CYBERNET SYSTEMS

CYBERNET SYSTEMS คือผู้ให้บริการการคำนวณทางวิยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 30 ปี โดยเริ่มจากการบริการด้วยซอฟแวร์ CYBERNET SYSTEMS ได้พยายามอย่างหนักในการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้าที่ใช้ CAE ประกอบด้วยการวิเคราะห์โครงสร้าง, ความร้อน และของไหล

ELSEVIER

Elsevier is a world-leading provider of information solutions that enhance the performance of science, health, and technology professionals, empowering them to make better decisions, deliver better care, and sometimes make groundbreaking discoveries that advance the boundaries of knowledge and human progress.

OXFORD INSTRUMENTS

OXFORD INSTRUMENTS develops high-tech instruments and systems for research and development as well as for industry, from solutions for basic research in physics to commercially viable nanotechnology.

Siemens AG

องค์กรทางด้านวิศวกรรม และไฟฟ้าขนาดใหญ่ของโลก Siemens AG มีประวัติที่ยอดเยี่ยม และมีส่วนร่วมในกระบวนการ Product Lifecycle Management (PLM) และบริการแก้ปัญหาด้วยซอฟแวร์ PLM, Siemens มีเป้าหมายที่จะทำให้องค์กรต่างๆทั่วโลกทำงานร่วมกันเหมือนเป็นทีมเดียวโดยการสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลโครงสร้าง และรวบรวมระบบต่างๆที่ใช้ในองค์กร เช่นโปรแกรม CAD, CAM และ CAE

SPECTRO

ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของ AMETEK แผนกการวิเคราะห์วัสดุ SPECTRO เป็นผู้นำของโลกในการเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือในการวิเคราะห์, เครื่องวัดเชิงแสง และหลอด X-ray เทคโนโลยี spectrometry ที่ใช้โดยอุตสาหกรรม, การวิจัย และสถาบัน เช่นการวิเคราะห์ธาตุของวัสดุ

Thermo Fisher Scientific Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc. คือบริษัทชั้นนำของโลกในการให้บริการด้านข้อมูลและการแก้ปัญหากับบริษัทด้านยา และชีวภาพ, ห้องทดลองและวินิจฉัยของทั้งโรงพยาบาล และคลินิก, มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, องค์กรของรัฐ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม