Oppdrag

Gjøre Total Materia til den fremste destinasjonen, og førstevalget for informasjon om materialer, og på denne måten øke effektivitet og pålitelighet innad i ingeniørbransjen.

Visjon

Forbli nr. 1, ved å kontinuerlig forbedre vår unike, multidimensjonale og intuitive informasjonsplatfromen for alle materielle egenskaper, og være førstevalget når det kommer til å løse nåtidens og fremtidens problemer.

VÅRE HOVEDPRINSIPPER ER

  • Bygge tillit og redusere usikkerhet ved å tilby pålitelig og sikker informasjon på det høyeste nivået mulig.
  • Engasjement for våre kunder med enestående kundestøtte, lokalisering og tilstedeværelse verden over.
  • Lederskap gjennom innovasjon med store invisteringer i utvikling av produker og ytelser.

Ledelsen

Peter Heusser

Peter Heusser, Grunnlegger og formann, økonomisk ansvarlig, juridisk virksomhet, IPR samt strategisk planlegging. Peter har doktorgrad innen maskinteknikk.

Viktor Pocajt

Viktor Pocajt, Grunnlegger, President og CEO, ansvar for utvikling, strategiske prosjekter og partnerskap. Viktor har bachelor i maskinteknikk og kjemiteknikk samt master og doktorgrad i anvendt databehandling.

Neil Baumann

Neil Baumann, COO, har ansvar for driften, salg, kundeforhold og kundeservice. Neil har en ingeniørgrad med spesialisering i kvalitetsstyringssystemer og prosessforbedring.

Våre ansatte

Vårt team består av eksepsjonelle folk som har fullt fokus på å nå våre mål på alle nivåer. Å utnytte deres kollektive talent er nøkkelen til vår suksess. Vårt dedikerte team med ingeniører som utvikler, opprettholder og støtter vårt produkt er lokalisert i vårt produksjonssenter. Vårt globale nettverk av samarbeidspartnere muliggjør lokal og spesialisert teknisk kundeservice og gjør at våre kunder får hjelp til det de måtte trenge, når de trenger det.