Partnerskap och OEM-Lösningar

ACAROM

ACAROM är den största fordonsförening i Rumänien och förenar 144 företag som utvecklar befintliga och nya verksamheter inom fordonsindustrin. ACAROM som etablerades 1996 är rösten i rumänsk bilindustrin. Föreningen initierar, underlättar och samordnar insatser för sina medlemmar, inklusive deltagande i en rad olika branschevenemang, organisation av utbildningsprogram, lobbying för branschfrågor, utveckling och spridning av standarder och föreskrifter med anknytning till fordonssektorn.

AIPE

AIPE (Italiensk sammanslutning av tryckbärande anordningar) är en ideell förening som samlar de viktigaste panntillverkarna i Italien.

Avsikten med organisationen är att effektivt och snabbt lösa de viktigaste utmaningarna som panntillverkare ställs inför, inte bara på lokal nivå utan även på internationell nivå.

Altair

Altair är den ledande globala leverantören av teknologi som stärker innovationsförmågan för klienten. Altair har gett experthjälp inom produktdesign, avancerad teknikprogramvara, on-demand datorteknik samt företagsanalyslösningar för de senaste 27 åren.

CYBERNET SYSTEMS

CYBERNET SYSTEMS har gett vetenskapliga beräknings och processlösningar till ett stort antal kunder i över 30 år. De har främst specialiserat sig på att tillhandahålla programvaror. Cybernet Systems strävar efter att erbjuda en totallösning för CAE kunderna, vilket inkluderar struktur-, termo- och flödesanalys bara för att nämna några.

ELSEVIER

Elsevier är en världsledande leverantör av lösningar som ökar kunskapen hos professionella inom vetenskap, hälsa och teknik. Elsevier ger professionella möjlighet att fatta bättre beslut, ge bättre vård, samt att göra banbrytande upptäckter som avancerar gränserna för kunskap och mänskliga framsteg.

OXFORD INSTRUMENTS

OXFORD INSTRUMENTS utvecklar högteknologiska instrument och system för forskning och utveckling samt för industrin. De utvecklar allt ifrån lösningar för grundforskning i fysik till kommersiellt gångbar nanoteknik.

Siemens AG

En av världens största teknik-och elektronikorganisationer. Siemens AG har en stark bakgrund och engagemang inom Product Lifecycle Management (PLM). Genom att tillhandahålla ett utbud av PLM-programvara hjälper Siemens globala organisationer att fungerar som en enda grupp genom att skapa en enhetlig datastruktur och konsolidera de många system som används inom organisationen, till exempel CAD, CAM och CAE-programvara.

SPECTRO

Som en del av Ametek Materials Analysis Division, är SPECTRO en av de ledande globala leverantörerna av analytiska instrument, med optisk emission och röntgenfluorescensspektrometriteknik röntgenfluorescens spektrometri teknik, som används inom industrin, forskningen och universitet för grundämnesanalys av material.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc. är världsledande på att ge ut expertinformation samt att ge lösningar för kunder inom läkemedels-och bioteknikföretag, sjukhus och kliniska diagnostiska laboratorier, universitet, forskningsinstitutioner och myndigheter samt i miljö-och processtyrningsindustrin.